Být plátce DPH hned?

Pokud prodáváme převážně plátcům DPH, tak je pro nás výhodné být také plátce DPH.
Pokud prodáváme převážně neplátcům, pak je pro nás výhodné být také neplátce DPH.

Počítám zde se shodnou sazbou DPH při nákupu i prodeji. Pokud by byly sazby DPH různé (např. vyšší sazba při nákupu), může být situace jiná a plátcovství DPH se může vyplatit i v jiných případech. Také neřeším případ, kdy je podnik ztrátový (nákupy převyšují prodeje a vzniká nadměrný odpočet), protože tento stav je obvykle pouze dočasný, a pokud nikoli, tak se připravte na brzkou finanční kontrolu :-).

Plátci a neplátci DPH

Traduje se, že plátci obchodují s plátci a neplátci zase obchodují s neplátci

Tento „mýtus“ je rozšířen natolik, že si někteří lidé myslí, že plátci nemohou obchodovat s neplátci a naopak, což není samozřejmě pravda. Ale na druhou stranu, něco na tomto mýtu pravdy je…

Plátce DPH a neplátce DPH

Ještě pro ujasnění pojmů – plátcem DPH může být firma (např. fyzická osoba podnikatel podnikající na základě živnostenského listu či jiného oprávnění nebo společnost). Neplátcem DPH může být buď firma (např. fyzická osoba podnikatel podnikající na základě živnostenského listu či jiného oprávnění nebo společnost), nebo konečný spotřebitel (např. babička, která jde nakupovat do Alberta).

Můžeme nakupovat od kohokoli a prodávat komukoliv

Jakýkoli subjekt (plátce či neplátce) může nakoupit i prodat zboží jak plátci, tak neplátci DPH. DPH ale má dopad na ceny. Pokud daný subjekt chce dosáhnout určitého zisku či dané marže, tak cenu může, ale také nemusí ovlivnit DPH. Záleží na tom, zda subjekt je plátce DPH či nikoli, komu prodává a od koho nakupuje. Někdy je vliv DPH pro nás příznivý, jindy nikoli. Obecně ale platí, že DPH je daň, která se odvádí státu a v globálu na této dani všichni jako společnost proděláváme. Výběr DPH je ale složitý. Od každého plátce DPH se vybere „kousek“ této daně ekvivalentní jeho přidané hodnotě. Celkově záleží, jakým způsobem jsou subjekty (plátci či neplátci) zřetězeny při nákupu a prodeji vzájemně za sebou.

Dobrovolné plátcovství DPH

Pojďme se nyní podívat, jak to bude vypadat v případě, že se můžeme dobrovolně rozhodnout, zda budeme či nebudeme plátce DPH. Firma nemusí být plátce DPH, pokud její obrat (myšleno tržba z prodeje) není vyšší jak
1 000 000 Kč za předcházejících 12 kalendářních měsíců. V takovém případě se firma může sama rozhodnout, zda bude či nebude plátce DPH. Pokud se stane plátcem DPH, pak je dobrovolným plátcem DPH.

Může být plátcovství DPH pro firmu výhodné?

Rozhodnutí firmy by mělo být ovlivněno tím, zda je pro ni plátcovství DPH výhodné. Zisk firmy je ovlivněn nákupními (pořizovacími cenami) a prodejními cenami. V případě, že je firma plátcem DPH, pak do nákladů firmy jdou ceny bez DPH. Firma si vstupní DPH (z nákupu) nárokuje zpátky od státu ve formě odpočtu DPH. Na druhou stranu ale při prodeji firma, pokud je plátcem DPH, musí své ceny zvýšit o DPH. Toto DPH dostane zaplaceno od odběratele, ale bude ho muset státu odvést ve formě daňové povinnosti. Výsledná daňová povinnost DPH se počítá jako DPH z výstupu (prodeje) mínus DPH ze vstupu (z nákupů). Pokud firma dosahuje zisku, tak ve většině případů převažují platby DPH. Neznamená to však, že plátcovství DPH musí být vždy pro firmu nevýhodné, ačkoli DPH odvádí finančnímu úřadu. Záleží na tom, od koho firma nakupuje a komu prodává. Záleží na tom, zda firma nakupuje od plátců či neplátců a zda prodává plátcům či neplátcům DPH.

Každopádně však např. pro stavební firmy, které prodávají plátcům a tímto automaticky jejich uskutečněné plnění plněním v tzv. přenesené daňové povinnosti být neplátce by bylo velmi neekonomické.

Většina nákupů pochází od plátců DPH

Situace ale není tak jednoduchá. Firma si nemůže vždy vybrat, od koho bude nakupovat (zda od plátců či neplátců). Také prodej je smíšený, firma obvykle prodává jak plátcům, tak neplátcům. Jde o jakýsi mix. Obzvláště nákupy většiny firem jsou od plátců DPH z důvodů, že jakmile dodavatelé překročí obrat 1 miliónu korun, tak se automaticky musí stát plátci DPH. Protože většinou nakupujeme od větších firem, tak ve většině případů se bude firma nakupovat od plátců DPH. Takže z hlediska nákupů si příliš vybírat nemůžeme. U většiny firem budou obvykle při nákupu převažovat plátci DPH. Proto pro rozhodování, zda budeme či nebudeme plátci DPH, bude rozhodující, zda prodáváme plátcům či neplátcům.

Každopádně však i když 100% vím, že přesáhnu např. do tří měsíců obratu nad milion Kč a budu ze zákona plátce DPH  – prodávám však konečným spotřebitelům, kteří až na výjimky plátci DPH nejsou a nárok na odpočet si uplatnit nemohou, je výhodnější ze začátku plátcem DPH nebýt, neboť ušetřím povinnost odvést DPH ze své marže, kterou mají všichni podnikatelé kladnou (jinak by to nedělali). DPH lze k datu registrace poté zpětně uplatnit v rámci tzv. „změny režimu“ ze zásob a majetku pořízeného max. rok zpětně. Konkrétně tím mířím na podnikatele začínající provozuvat hostinskou činnost.

Nelze si vybrat určitou činnost, pro kterou budeme plátci

Ještě bych zde chtěla poznamenat, že si firma nemůže vybrat, že pro nějakou činnost bude plátce DPH a pro jinou činnost plátce DPH nebude. Firma je plátce či neplátce DPH pro veškeré činnosti, které dělá. Někdo toto dilema řeší tím, že pro určitou činnost si ponechá živnostenský list a podniká jako fyzická osoba neplátce DPH, a pro jinou činnost si založí společnost (např. s. r. o.), které je plátcem DPH. Tím činnosti a plátcovství diferencuje.

Základní sazba na vstupu, snížená na výstupu

Plátcovství DPH se může také vyplatit subjektům, kteří nakupují za základní sazbu DPH (vyšší sazbu) a prodávají za sníženou sazbu DPH či bez DPH (např. vývoz). Těmito případy se zde v článku nezabývám, protože již nejsou tak časté. Většina služeb a zboží v současné době podléhají bohužel základní sazbě DPH.