Účetní poradenství a daňové poradenství

Perfektní znalost daňové a účetní legislativy, roky praxe v tomto oboru a spolupráce s právníky a daňovými poradci nám umožňuje poskytovat svým klientům profesionální daňové a účetní poradenství. Neustále sledujeme všechny legislativní změny, abychom byli schopni poskytovat vždy aktuální a objektivní poradenství v oblasti daní, mezd a účetnictví.

Spolupracujeme s daňovými poradci. Využijte naše daňové a účetní poradenství online i offline.

Daňové poradenství a konzultace

Standardní rozsah námi poskytovaných služeb:

 1. komplexní posouzení daňové situace klienta
 2. posouzení podnikatelských záměrů z daňového hlediska, volba právní formy podnikání
 3. komplexní daňová péče o klienta – zpracování všech druhů daňových přiznání klienta, příp. jeho společníků, dceřiných společností
 4. upozorňování klienta na daňové termíny a splatnosti daní a daňových záloh
 5. daňové konzultace o aktuálních problémech klientů
 6. aktuální průběžné informování o daňových změnách, novinkách, stanoviscích
 7. daňová optimalizace – minimalizace daňové zátěže klienta při použití všech legálních prostředků
 8. daňové plánování – minimalizace daňové zátěže klienta s ohledem na očekávaný rozvoj firmy
 9. vydávání stanovisek k různým sporným problémům klientů (pro interní a externí použití)
 10. revize podaných daňových přiznání, jejich zpětné opravy
 11. odklad daňových přiznání do 30.6.
 12. zpracování žádostí o posečkání s daňovou povinností zpracování žádosti na posunutí termínu pro podání daňového přiznání
 13. zpracování žádosti na posunutí termínu pro podání daňového přiznání

Zastupování před úřady

Na základě plné moci Vás můžeme zastoupit při všech důležitých jednáních s jednotlivými úřady. Ušetříme Vám tak čas, který byste strávili studováním dané problematiky, právních předpisů a dalších administrativních povinností. Vždy budeme maximálně hájit Vaše zájmy.

Nechte všechny úřední starosti na svém daňovém poradci.

Standardní rozsah námi poskytovaných služeb:

 1. zastupování před finančním úřadem na základě generální plné moci
 2. zastupování při kontrolách FÚ, příprava podkladů ke kontrolám FÚ
 3. zpracování odvolání a jiných opravných prvků při řízení FÚ s klienty
 4. konzultace o vhodných postupech směrem k finančním úřadům
 5. odklad termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu do 30. června
 6. zastupování před jinými úřady na základě plné moci (sociální správa, zdravotní pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady)
 7. zastupování při kontrolách ostatních úřadů, příprava podkladů ke kontrolám ostatních úřadů (sociální správa, zdravotní pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady)

Dohled nad klientem

 1. informování klienta o blížící se termínech
 2. seznamování klienta se změnami v právním předpisech
 3. zpracování interních účetních směrnic klienta (odpisový plán, oběh dokladů, archivace dokladů atd.)
 4. tvorba a zavádění systému účtování, zpracování pravidel a postupů účtování
 5. zpracování účetního rozvrhu klienta
 6. tvorba sestav poskytujících v relevantní podobě ekonomické informace na základě vedeného účetnictví
Kontrolní činnost, rekonstrukce účetnictví
 1. kompletní kontrola zpracovaného finančního účetnictví
 2. namátková kontrola zpracovaného finančního účetnictví
 3. kontrola podaných daňových přiznání
 4. kontrola souladu podaných daňových přiznání s účetnictvím
 5. kontrola podkladů, na jejichž základě bylo zpracováno účetnictví
 6. rekonstrukce finančního účetnictví
 7. kompletní a namátková kontrola mzdového účetnictví
 8. rekonstrukce mzdového účetnictví