Finanční analýza

Finanční analýza podniku je nepostradatelnou součástí každého podnikání. Zkoumá finanční zdraví podniku – odhaluje slabé, ale i silné stránky firmy, testuje její výkonnost, zjišťuje úspěšnost v plnění daných cílů a poskytuje důležitou zpětnou vazbu. Díky finanční analýze se budete moci snáze rozhodovat v otázce finančního řízení firmy. A nejen to, finanční analýzu po Vás může chtít banka při žádosti o podnikatelský úvěr, případně ji budete muset doložit k žádosti o dotace z fondů Evropské unie.

Byznys plán

Byznys, nebo také podnikatelský, obchodní či business, plán je strukturovaný dokument, ve kterém jsou uvedeny jednotlivé na sebe navazující kroky (vč. potenciálních rizik), jenž je potřeba absolvovat na cestě za úspěšným rozvojem vaší firmy. Začínajícím podnikatelům poslouží jako návod, jak postupovat při budování jejich podnikatelského záměru, zkušení obchodníci z něj budou čerpat informace důležité pro další rozvoj podniku.

Správný podnikatelský plán by měl obsahovat:

  1. seznámení s podnikatelským záměrem či projektem stanovené cíle
  2. popis výrobku/služby + jeho benefity pro zákazníka
  3. profil zákazníka, kterému je produkt určen, a kde ho najít
  4. jak získat od zákazníka jeho peníze
  5. finanční rozpočet + další zdroje (lidé, majetek)
  6. plán nákladů, výnosů a zisku
  7. analýza potenciálních rizik, slabých a silných stránek

 
Výsledkem každého podnikatelského plánu by mělo být rozhodnutí, zda má daný projekt šanci na úspěch, kolik to bude stát, a hlavně kolik to vydělá peněz.

JAK POSOUDIT FINANČNÍ ZDRAVÍ FIRMY?

Proč byste měli znát finanční zdraví své firmy? Důvodů je mnoho, zmiňme alespoň některé. Je dobré vědět, jak se liší reálné výsledky vašeho hospodaření od těch plánovaných. Jak na tom je váš podnik po finanční stránce, a proč tomu tak je. Můžete najít slabá místa finančního řízení ještě dříve, než vám zkomplikují život a získáte užitečné podklady pro zlepšování vedení podniku.

Ideálním nástrojem pro zjištění zdravotního stavu podnikových financí je finanční analýza. Ta je spojena s finančním účetnictvím, jež poskytuje důležité informace pro rozhodování ve finančních věcech podniku (rozvahy, výkazy zisku a ztrát, cash flow atd.).

Důležité je, vybrat správné ukazatele a způsob jejich vyčíslení, k tomu vám pomohou běžné účetní výkazy. Následuje porovnání získaných dat s vaší konkurencí, předešlými výsledky a plány vaší firmy. V neposlední řadě by měla finanční analýza odhalit vzájemné vztahy mezi jednotlivými ukazateli finanční kondice a jejich vliv kladný/záporný vývoj podniku.

A budete vědět, na čem jste.