Účetnictví společenství vlastníků jednotek

Vedení účetnictví je u společenství vlastníků jednotek (SVJ) specifické, účtuje se totiž jako nezisková organizace (tzn. má odlišnou směrnou účtovou osnovu). Všechny náklady se tudíž účtují jako čerpání záloh na správu a na konci roku by nikdy neměla vzniknout ztráta. SVJ mohou sice vést pouze účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, ale vzhledem k činnosti společenství doporučujeme vydat se cestou podvojného účetnictví.

Za vedení účetnictví SVJ zodpovídá výbor a sankce v případě kontroly z FÚ jsou 3 a 6 % hodnoty aktiv. Z toho důvodu doporučujeme využít službu odborníků, kteří se v této problematice pohybují a vědí si s ní rady.

Standardní rozsah námi poskytovaných služeb:

 1. zpracování účtového rozvrhu SVJ
 2. zaúčtování všech účetních dokladů
 3. vedení účetního deníku
 4. vedení hlavní knihy
 5. vedení pokladní knihy
 6. vedení knih pohledávek a závazků
 7. sledování sald jednotlivých účtů
 8. vedení evidence fondu oprav podle jednotlivých vlastníků
 9. platby přes Internetbanking
 10. zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob, rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy
 11. konzultace a kontroly před FÚ