Daňová evidence

Daňová evidence je obdobou již zrušeného jednoduchého účetnictví (do roku 2004). Určena je fyzickým osobám, které se podle zákona nestaly účetní jednotkou, nejsou součástí sdružení, ani zapsány v Obchodním rejstříku a jejich obrat za minulý kalendářní rok nepřekročil 25 milionů Kč. Cílem daňové evidence je zjištění základu daně z příjmů (rozdíl mezi daňovými příjmy a výdaji).

Standardní rozsah námi poskytovaných služeb:

 1. vedení peněžního deníku
 2. vedení knihy pohledávek a závazků
 3. vedení knihy hmotného dlouhodobého majetku a drobného hmotného dlouhodobého majetku
 4. zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností (u plátců DPH)
 5. tisk konečných verzí zpracovaných knih
 6. zpracování účetní závěrky

Navíc lze v případě zájmu domluvit i další služby:

 1. vedení skladového hospodářství
 2. tisk faktur
 3. provedení inventarizace zásob (materiálu, zboží, výrobků)
 4. provedení inventarizace dlouhodobého majetku
 5. zpracování knihy jízd
 6. zpracování knihy denních tržeb
 7. pravidelný svoz dokladů

Daňová evidence s použitím paušálu

Výdaje procentem (paušálem) z příjmů je jednoduchý a efektivní způsob, jak uplatnit výdaje v daňovém přiznání. Vede se pouze evidence příjmů a pohledávek, nikoli celá daňová evidence. Není potřeba prokazovat daňové výdaje pomocí dokladů, vypočítají se procentem z příjmů. Výše procenta je závislá na druhu příjmů.

Výdaje procentem z příjmů u příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

Druh výdaje 2017

 1. z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80%
 2. z příjmů ze živností řemeslných 80%
 3. z příjmů ze živností ostatních 60%
 4. z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů 40%
 5. z příjmů z užití práv z průmyslového nebo ji- ného duševního vlastnictví, autorských práv 40%
 6. z příjmů z výkonu nezávislého povolání 40%
 7. z příjmů znalce, tlumočníka, rozhodce 40%
 8. z příjmů insolvenčního správce 40%

Poznámka: Pro rok 2009 změněno zákonem 289/2009 Sb., pro rok 2010 změněno zákonem 362/2009 Sb.

VZOR DAŇOVÉ EVIDENCE

Jak vypadá a jak se řeší daňová evidence? Upravuje ji zákon 586/1992 Sb – o daních z příjmu.