Nabízíme tyto účetní služby

Všem svým klientům nabízíme odborné a individuální řešení na míru. Konkrétní společnosti či OSVČ. Klademe si za cíl tvořit nejlepší účetní a daňové výsledky. Ty podpoří rozvoj a konkurenceschopnost Vaší firmy. Naší prioritou je, aby námi poskytované služby v maximální míře naplnily očekávání klientů.

Pod službami naleznete Vaše nejčastější dotazy

Daňové poradenství a účetní poradenství

Ve finančním světě se neustále mění různé právní předpisy, povinnosti, termíny atp. Jako laik byste tak nemusel/a dělat nic jiného než tyto změny hledat a studovat. Šetřete čas a nechte to na nás. Poskytneme Vám komplexní posouzení Vaší daňové situace a podnikatelských záměrů, daňovou optimalizaci, plánování, revizi a opravy podaných daňových přiznání atd.

Podvojné účetnictví

Vedení účetnictví je naším denním chlebem, proto se můžete spolehnout, že veškeré služby provedeme odborně a zodpovědně. Nabízíme zpracování účetní osnovy, zaúčtování dokladů a vedení účetního deníku, sledování sald jednotlivých účtů, zpracování přiznání k DPH, účetní závěrky a její ověření auditorem.

Po domluvě je možné provést i zpětnou rekonstrukci účetnictví.

Daňová evidence + paušální výdaje

V rámci daňové evidence fyzických osob se u svých klientů běžně staráme o vedení peněžního deníku, knih pohledávek a závazků, zpracování přiznání k DPH a účetní závěrky.

Nad rámec základních služeb můžeme nabídnout i vedení skladového hospodářství, tisk faktur, inventarizaci zásob a dlouhodobého majetku, zpracování knihy denních tržeb a knihy jízd.

Finanční analýza + byznys plán

Finanční analýza je neodmyslitelnou součástí řízení každé firmy. Je to v podstatě zpětná vazba Vašeho podnikání. Zjistíte, co způsobilo Váš ne/úspěch, na čem je potřeba zapracovat, a v čem jste naopak dobří již dnes. Vytvoříme Vám takovou finanční analýzu, podle které se v budoucnosti budete moct řídit při rozhodováním o všech finančních záležitostech firmy.

Mzdové účetnictví a personalistika

Zajistíme kompletní zpracování a vedení mzdového účetnictví a personální agendy vašich zaměstnanců. Zpracujeme veškeré mzdy a mzdové přehledy, evidenční listy důchodového pojištění, pracovní smlouvy, zápočtové listy, potvrzení pro ÚP a další potřebné dokumenty. Postaráme se o vedení osobních karet vašich zaměstnanců, komunikaci s příslušnými úřady (SSZ, ÚP, ZP).

Účetnictví společenství vlastníků jednotek

Pokud si nejste jistí, jak správně vést účetnictví Vašeho SVJ, obraťte se raději na nás. Kromě standardních služeb vedení účetnictví nabízíme i zpracování účetního rozvrhu, vedení evidence fondu oprav podle vlastníků, zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob, rozvahy, výkazy zisků a ztrát.

Poskytujeme i odborné konzultace a kontroly před FÚ.

Na co se nás nejčastěji ptáte

Pokud jste nenašli odpovědi, které hledáte, nebojte se nás zeptat.

Jsme připraveni se poprat i s těmi nejzáludnějšími dotazy.

1) Je pro mě výhodnější paušál nebo skutečné výdaje?

Standardně platí pravidlo, že pokud Vaše předpokládané nebo skutečné výdaje nedosahují výše stanovené v §7 Zákona o daních z příjmu (viz níže) je paušál při příjmu do 1 mil. Kč výhodnější. V podstatě se dá říct, že to platí pro neplátce DPH. V rámci daňového balíčku, který nabyl účinnosti od 1.7.2017, zpětně však s platností od 1.1.2017, se pro OSVČ s paušály vrátilo daňové zvýhodnění na dítě a sleva na manželku (manžela), zároveň však byly omezeny výdajové paušály. Mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, se snižuje o 50 % na 1 milion korun. Paušál půjde využít i při vyšších příjmech, maximálně jím ale budete moct uplatnit výdaje odvozené z mezní hranice příjmů.

Konkrétně jde o následující stropy:

  • u 80% paušálu lze uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč
  • u 60% paušálu lze uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč
  • u 40% paušálu lze uplatnit výdaje maximálně do částky 400 tisíc Kč
  • u 30% paušálu lze uplatnit výdaje maximálně do částky 300 tisíc Kč

Podnikatel s nižšími příjmy, který chce uplatnit zvýhodnění nebo slevu na manželku, tak může učinit již za zdaňovací období roku 2017. Součástí zákona je totiž i přechodné ustanovení, dle kterého si podnikatelé mohou za zdaňovací období 2017 vybrat, zda využijí novou úpravu (tedy nižší strop pro výdaje a návrat zvýhodnění a slevy), či stávající (vyšší stropy a bez zvýhodnění a slevy).

2) Být plátce DPH hned?

Podrobně tuto problematiku popisujeme na stránce o plátcích a neplátcích DPH.