Mzdy a personalistika

Služby obsahují kompletní zpracování mezd a mzdové agendy včetně souvisejících formulářů, přihlášek a odhlášek na příslušné zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení. Personální problematika to nejsou jen zaměstnanci a jejich mzdy, je to složitý proces, který vnímá zaměstnance jako jedince s různými formami úvazků, jedince s nároky na mzdu, dovolenou či pracovní neschopnost, jedince, při jehož hodnocení je nutno vypočítávat daň, sociální a zdravotní odvody.

V rámci služeb v oblasti mezd a personalistiky nabízíme:

  1. zpracování mezd
  2. měsíční a roční mzdové přehledy pro úřady včetně ročního zúčtování mezd, vyhotovení evidenčních listů důchodového pojištění a dalších potvrzení
  3. zpracování a kontrola pracovních smluv
  4. evidence změn a ukončení pracovních poměrů, vyhotovení zápočtových listů, potvrzení pro ÚP, vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech a dalších potřebných dokumentů
  5. vedení osobních karet zaměstnanců

JAK VYPOČÍTAT ČISTOU MZDU?

Pro výpočet čisté mzdy potřebujete znát několik základních hodnot. V první řadě vaši hrubou mzdu (základní mzda + příplatky + odměny + náhrady mzdy a další plnění), počet dětí (počet dětí se ZTP/P), daňové slevy a zvýhodnění (máte-li na ně máte nárok). Pokud máte tyto informace k dispozici, můžete se pustit do výpočtu čisté mzdy.

S touto mzdovou kalkulačkou bude výpočet čisté mzdy hračka. Stačí vyplnit příslušná pole a stisknout tlačítko VYPOČÍTAT. Během pár vteřin zjistíte, o kolik Kč budete každý měsíc bohatší.