EWIDENCJA PODATKOWA

Ewidencja podatkowa jest podobna do już zniesionej prostej księgowości (do roku 2004). Jest przeznaczona dla osób fizycznych, które z mocy prawa nie stały się podmiotami, nie należą do stowarzyszenia, ani nie są zarejestrowane w rejestrze handlowym, a ich obroty za ostatni rok kalendarzowy nie przekroczyły 25 milionów CZK. Celem ewidencji podatkowej jest ustalenie podstawy podatku dochodowego (różnica między przychodami podatkowymi a wydatkami).

Standardowy zakres świadczonych przez nas usług:

 1. prowadzenie dziennika finansowego
 2. prowadzenie księgi należności i zobowiązań
 3. prowadzenie księgi rzeczowych aktywów trwałych i drobnych rzeczowych aktywów trwałych
 4. sporządzenie deklaracji VAT i obowiązków rejestrowych (u płatników VAT)
 5. druk końcowych wersji sporządzonych ksiąg
 6. zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Ponadto w razie konieczności można zamówić również inne usługi:

 1. prowadzenie gospodarki magazynowej
 2. druk faktur
 3. prowadzenie inwentaryzacji zapasów (materiału, towaru, produktów)
 4. prowadzenie inwentaryzacji majątku inwestycyjnego
 5. prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 6. sporządzenie księgi utargów dziennych
 7. regularny przewóz dokumentów

EWIDENCJA ZRYCZAŁTOWANA

Wydatki według stawki zryczałtowanej są prostym i skutecznym sposobem na pokrycie wydatków w deklaracji podatkowej. Prowadzi się tylko ewidencje przychodów i należności, a nie całą dokumentację podatkową. Nie ma potrzeby rejestrowania wydatków podatkowych za pomocą dokumentów, są one obliczane w procentach od przychodów. Wysokość procenta zależy od rodzaju przychodów.

Wydatki według procenta od przychodów z prowadzenia działalności i innej samodzielnej pracy zarobkowej zgodnie z par. 7 ust. 7 ustawy o podatkach dochodowych.

Rodzaje wydatków 2017

 1. od przychodów z produkcji rolniczej, leśnej i gospodarki wodnej 80%
 2. od przychodów z rzemieślnictwa 80%
 3. od przychodów z pozostałych działalności 60%
 4. od przychodu z innej działalności zgodnie ze szczególnymi przepisami 40%
 5. od przychodu z wykorzystania praw z przemysłowej lub innej własności intelektualnej, praw autorskich 40%
 6. od przychodu z wykonywania wolnego zawodu 40%
 7. od przychodów rzeczoznawcy, tłumacza, sędziego arbitrażowego 40%
 8. od przychodów syndyka masy upadłościowej 40%

Uwaga: Dla roku 2009 zmieniono na podstawie ustawy nr 289 Dz.U. z 2009 r., dla roku 2010 zmieniono ustawą nr 362 Dz.U. z 2009 r.

WZÓR EWIDENCJI PODATKOWEJ

Jak wygląda i jak się prowadzi ewidencję podatkową? Reguluje ją ustawa nr 586 Dz.U. z 1992 r. o podatkach dochodowych.