ANALIZA FINANSOWA

Analiza finansowa przedsiębiorstwa stanowi nieodzowną część każdej firmy. Analizuje kondycję finansową firmy – ujawnia słabości i mocne strony firmy, testuje jej skuteczność, identyfikuje sukcesy w realizacji celów i zapewnia ważne informacje zwrotne. Dzięki analizie finansowej będziesz w stanie łatwiej decydować o zarządzaniu finansowym firmy. A to nie koniec. O analizę finansową może zwrócić się bank podczas ubiegania się o kredyt dla firmy lub będzie musieć dostarczyć ją do wniosku o dotację z funduszu Unii Europejskiej.

BIZNES PLAN

Biznesplan – lub także business działalności bądź handlu – jest strukturalnym dokumentem, w którym są podane powiązane ze sobą kroki (w tym potencjalne zagrożenia), które należy wykonać na drodze do pomyślnego rozwoju firmy. Początkującym przedsiębiorcom posłuży jako instrukcja, jak postępować podczas rozwijania ich celu gospodarczego, doświadczeni handlowcy będą z niego czerpać informacje, które są ważne dla dalszego rozwoju firmy.

Prawidłowy plan działalności powinien zawierać:

  1. zapoznanie z celem gospodarczym czy projektem określonych celów
  2. opis produktu/usługi + jego zalety dla klienta
  3. profil klienta, dla którego produkt jest przeznaczony i gdzie go znaleźć
  4. jak pozyskać od klienta jego pieniądze
  5. budżet finansowy + inne źródła (ludzie, majątek)
  6. plan kosztów, przychodów i zysków
  7. analiza potencjalnego ryzyka, słabych i mocnych stron

Efektem każdego planu działalności powinna być decyzja, czy dany projekt ma szansę na powodzenie, ile to będzie kosztować i głównie, ile to przyniesie pieniędzy.

JAK OCENIĆ KONDYCJĘ FIRMY?

Dlaczego warto poznać kondycję finansową swojej firmy? Powodów jest wiele, wspomnijmy przynajmniej niektóre. Dobrze wiedzieć, jak różnią się rzeczywiste wyniki Twojej działalności od tych planowanych. Jak Twoja firma stoi od strony finansowej i dlaczego tak jest. Można wykryć słabe strony zarządzania finansowego, zanim skomplikują życie, i uzyskać pożyteczne podstawy do poprawy kierowania firmą.

Idealnym narzędziem do zapewnienia dobrej kondycji finansów jest analiza finansowa. Wiąże się ona z księgowością finansową, która zapewnia ważne informacje do podjęcia decyzji w sprawach finansowych firmy (bilanse, wykazy zysków i strat, cash flow itp.).

Ważne jest, aby wybrać właściwe wskaźniki i sposób ich obliczenia, a w tym pomogą regularne sprawozdania finansowe. Poniżej przedstawiono porównanie danych z konkurencją, wcześniejszymi wynikami i planami Twojej firmy. Wreszcie analiza finansowa powinna ujawnić powiązania między poszczególnymi wskaźnikami stanu finansowego a ich wpływem na pozytywny/negatywny rozwój biznesu.

Będziesz wiedzieć, na czym stoisz.