KSIĘGOWOŚĆ KORPORACJI WŁAŚCICIELI JEDNOSTEK

Prowadzenie księgowości korporacji właścicieli jednostek (SVJ) jest specyficzne, prowadzi się ją jak dla organizacji typu non-profit (tzn. posiada inną linię kont). Wszystkie koszty ujmuje się zatem jako zaliczki na poczet zarządzania i na koniec roku nigdy nie powinna powstać strata. SVJ mogą prowadzić księgowość tylko w uproszczonym zakresie, ale z uwzględnieniem działalności korporacji zalecamy wybór pełnej księgowości.

Za prowadzenie księgowości SVJ odpowiada zarząd, a sankcje w razie kontroli urzędu skarbowego wynoszą 3 i 6% wartości aktywów. Z tego powodu zalecamy skorzystać z usług specjalistów, którzy poruszają się w tej problematyce i dają sobie z nią radę.

Standardowy zakres świadczonych przez nas usług:

 1. sporządzanie księgowego harmonogramu SVJ
 2. zaksięgowanie wszystkich dokumentów księgowych
 3. prowadzenie dziennika księgowego
 4. prowadzenie księgi głównej
 5. prowadzenie księgi kasowej
 6. prowadzenie księgi należności i zobowiązań
 7. monitorowanie sald poszczególnych kont
 8. prowadzenie ewidencji funduszu napraw zgodnie z poszczególnymi właścicielami
 9. płatności przez Internetbanking
 10. sporządzanie deklaracji do podatku dochodowego osób prawnych, bilanse, wykazy zysków i strat oraz załączniki
 11. konsultacje i kontrole przez urzędem skarbowym