CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH

Podane ceny są jedynie orientacyjne. Cena końcowa jest zawsze indywidualna i zależy od zakresu świadczonych usług i faktycznie przeprowadzonych prac.

W przypadku zainteresowania niewiążącą wyceną naszych usług prosimy o kontakt.

ORIENTACYJNE CENY ZA PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI

Pełna księgowość: od 4 000 CZK/miesięcznie:

Cena za prowadzenie pełnej księgowości obejmuje wszelkie dokumenty, deklaracje VAT, rozliczenie pracowników i deklarację do podatku drogowego. Deklaracja podatku dochodowego osób prawnych wymaga sporządzenia rocznego sprawozdania księgowego, które obejmuje poza wszelkimi inwentaryzacjami dokumenty jak bilans, wykaz zysków i strat, załącznik do sprawozdania finansowego oraz Cash – flow.

Roczne sprawozdanie finansowe – tylko dla pełnej księgowości: 5 000-50 000 CZK/rok

Ewidencja księgowa: od 2 000 CZK/miesięcznie

Cena za prowadzenie obejmuje wszelkie właściwe dokumenty, deklaracje podatkowe osób fizycznych, deklaracje VAT, rozliczenie za pracowników i deklarację do podatku drogowego.

Ewidencja podatkowa z zastosowaniem zryczałtowanych kosztów: 3000 CZK/rok

Cena za tę usługę obejmuje ewidencję przychodów i sporządzenie deklaracji podatkowej osób fizycznych.

Wynagrodzenia: 300 CZK/opracowanie 1 wynagrodzenia

Cena za opracowanie agendy wynagrodzeń obejmuje wszelką agendę, w tym personalną odnośnie do pracowników, w tym rejestracja i wyrejestrowanie z ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego.

Księgowość korporacji właścicieli jednostek: 30 CZ/miesiąc/1 jednostka mieszkaniowa

Poradnictwo podatkowe: 500 CZK za rozpoczętą godzinę

Indywidualne sporządzenie deklaracji podatkowej (podatek z przeniesienia nieruchomości, podatek od darowizny itp.): 500 CZK/1 deklaracja