DORADZTWO KSIĘGOWE I DORADZTWO PODATKOWE

Doskonała znajomość prawodawstwa podatkowego i księgowego, wieloletnia praktyka w tej dziedzinie, a także współpraca z prawnikami i doradcami podatkowymi pozwala nam dostarczać naszym klientom profesjonalne doradztwo podatkowe i księgowe. Nieustannie monitorujemy wszystkie zmiany legislacyjne, abyśmy mogli zawsze dostarczać aktualnych i obiektywnych porad dotyczących podatków, wynagrodzeń i rachunkowości.

Współpracujemy z doradcami podatkowymi. Skorzystaj z naszego doradztwa podatkowego i księgowego online i offline.

DORADZTWO PODATKOWE I KONSULTACJE

Standardowy zakres świadczonych przez nas usług:

 1. kompleksowa ocena sytuacji podatkowej klienta
 2. ocena planów biznesowych z punktu widzenia podatkowego, wybór prawnej formy działalności
 3. kompleksowe usługi podatkowe klienta – sporządzanie wszelkiego rodzaju deklaracji podatkowych klienta, ewentualnie wspólników, spółek córek
 4. informowanie klienta o datach podatkowych i płatnościach podatków oraz zaliczek podatkowych
 5. konsultacje dotyczące aktualnych problemów klientów
 6. aktualne, bieżące informacje o zmianach podatkowych, nowościach, opinie
 7. optymalizacji podatkowej – minimalizowanie obciążeń podatkowych klienta przy użyciu wszelkich prawnych środków
 8. planowanie podatkowe – minimalizowanie obciążenia podatkowego klienta z uwzględnieniem oczekiwanego rozwoju firmy
 9. wydawanie opinii do różnych kwestii spornych klientów (do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego)
 10. kontrola złożonych deklaracji podatkowych, ich korekty
 11. odroczenie deklaracji do 30.06.
 12. przetwarzanie wniosku o odroczeniu obowiązku podatkowego, sporządzanie wniosku o przesunięciu terminu na złożenie deklaracji podatkowej
 13. przetwarzanie wniosku o przesunięcie terminu na złożenie deklaracji podatkowej

REPREZENTACJA PRZED URZĘDAMI

Na podstawie pełnomocnictwa możemy reprezentować Twoją firmę we wszystkich ważnych negocjacjach z poszczególnymi urzędami. Oszczędzimy Twój czas, który w Twojej firmie zostałby poświęcony na badanie danej kwestii, regulacji prawnych i innych obowiązków administracyjnych. Zawsze będziemy maksymalnie bronić Twoich interesów.

Przekaż wszystkie swoje obawy związane z urzędami swojemu doradcy podatkowemu.

Standardowy zakres świadczonych przez nas usług:

 1. reprezentowanie przed urzędem skarbowym w oparciu o ogólne pełnomocnictwo
 2. reprezentowanie podczas kontroli urzędu skarbowego, przygotowanie dokumentów do kontroli przez urząd skarbowy
 3. sporządzanie odwołań i innych uprawnionych dokumentów podczas postępowań urzędu skarbowego z klientami
 4. konsultacje na temat odpowiednich procedur związanych z urzędem skarbowym
 5. odroczenie terminu na składanie deklaracji podatkowej do podatku dochodowego do 30 czerwca
 6. reprezentowanie przed innymi urzędami na podstawie pełnomocnictwa (ubezpieczenie społeczne, instytucje ubezpieczenia zdrowotnego, urzędy pracy, urzędy działalności gospodarczej)
 7. reprezentowanie podczas kontroli pozostałych urzędów, przygotowanie dokumentów do kontroli pozostałych urzędów (ubezpieczenie społeczne, instytucje ubezpieczenia zdrowotnego, urzędy pracy, urzędy działalności gospodarczej)

NADZÓR NAD KLIENTEM

 1. informowanie klienta o zbliżających się terminach
 2. zapoznawanie klienta ze zmianami w przepisach prawa
 3. przetwarzanie wewnętrznych księgowych dyrektyw klienta (plan amortyzacyjny, obieg dokumentów, archiwizacja dokumentów itp.)
 4. tworzenie i wprowadzanie systemu księgowego, sporządzanie zasad i procedur księgowania
 5. sporządzanie księgowego harmonogramu klienta
 6. tworzenie zestawów zapewniających w odpowiedniej postaci informacje ekonomiczne na podstawie prowadzonej księgowości
DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA, ZMIANA KSIĘGOWOŚCI
 1. pełna kontrola sporządzanej księgowości finansowej
 2. wyrywkowa kontrola sporządzanej księgowości finansowej
 3. kontrola złożonych deklaracji podatkowych
 4. kontrola złożonych deklaracji podatkowych z ewidencją
 5. kontrola dokumentów, na podstawie których sporządzono ewidencję
 6. zmiana księgowości
 7. pełna i wyrywkowa kontrola księgowości wynagrodzeń
 8. zmiana księgowości wynagrodzeń