OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE USŁUGI KSIĘGOWE

 

Wszystkim swoim klientom oferujemy profesjonalne i indywidualne rozwiązania szyte na miarę. Dokładnie firmom lub osobom prowadzącym działalność na własny rachunek. Naszym celem jest tworzyć najlepsze wyniki księgowe i podatkowe. Będą one wspierać rozwój i konkurencyjność Twojej firmy. Naszym priorytetem jest to, aby świadczone przez nas usługi w maksymalnym stopniu spełniły oczekiwania naszych klientów.

Pod usługami znajdziesz najczęściej zadawane pytania przez klientów

DORADZTWO KSIĘGOWE I DORADZTWO PODATKOWE

W świecie finansowym ciągle zmieniają się różne przepisy prawne, obowiązki, terminy itp. Jako laik nie mógłbyś robić nic poza poszukiwaniem i analizowaniem tych zmian. Oszczędzaj czas i zostaw to nam. Zapewnimy Ci kompleksową ocenę Twojej sytuacji podatkowej i planów biznesowych, optymalizację podatkową, planowanie, rewizję i naprawy złożonych deklaracji podatkowych itd.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Prowadzenie księgowości jest naszym codziennym chlebem, dlatego możesz na nas polegać, że wszystkie usługi zrealizujemy w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Oferujemy sporządzenie kont, księgowanie dokumentów i prowadzenie dziennika księgowego, monitorowanie sald poszczególnych kont, sporządzanie deklaracji VAT, sprawozdań finansowych i ich weryfikację przez biegłego rewidenta.

Po uzgodnieniu można przeprowadzić wsteczną rekonstrukcję księgowości.

EWIDENCJA PODATKOWA + ZRYCZAŁTOWANE KOSZTY

W ramach ewidencji podatkowej osób fizycznych u naszych klienci zazwyczaj prowadzimy dziennik finansowy, księgi należności i zobowiązań, sporządzamy deklaracje VAT i sprawozdania finansowe.

Poza podstawowymi usługami oferujemy również zarządzanie gospodarką magazynową, drukowanie faktur, inwentaryzację zapasów i środków trwałych, sporządzanie księgi dziennych utargów i ewidencji przebiegu pojazdu.

ANALIZA FINANSOWA + BIZNESPLAN

Analiza finansowa jest nieodłączną częścią zarządzania każdej firmy. To w zasadzie feedback Twojej działalności. Dowiesz się, co doprowadziło do niepowodzenia, nad czym należy popracować, i co – przeciwnie – robisz dobrze już dziś. Stworzymy taką analizę finansową, na podstawie której będziesz mógł w przyszłości podejmować decyzje o wszystkich kwestiach finansowych firmy.

WYNAGRODZENIA, KADRY I PŁACE

Zapewniamy kompleksowe przetwarzanie i zarządzanie księgowością wynagrodzeń i kadrami pracowników. Przetwarzamy wszystkie wynagrodzenia i zestawienia wynagrodzeń, ewidencję ubezpieczenia emerytalnego, umowy o pracę, dokumenty zaliczkowe, potwierdzenia do urzędu pracy oraz inne niezbędne dokumenty.

Zadbamy o prowadzenie kart osobowych Twoich pracowników, kontakt z właściwymi urzędami (SSZ, ÚP, ZP).

KSIĘGOWOŚĆ KORPORACJI WŁAŚCICIELI JEDNOSTEK

Jeśli nie jesteś pewien, jak prawidłowo prowadzić księgowość Twojego SVJ, zwróć się z tym do nas. Poza standardowymi usługami prowadzenia księgowości oferujemy również sporządzenie bilansu, prowadzenie ewidencji funduszu napraw wg właścicieli, sporządzanie deklaracji do podatku od osób fizycznych, bilanse, wykazy zysków i strat.

Zapewniamy również specjalistyczne konsultacje i kontrole przez urzędem skarbowym.

O CO NAJCZĘŚCIEJ PYTAJĄ NAS KLIENCI
 

Jeśli jeszcze nie znalazłeś odpowiedzi, której szukasz, nie bój się nas zapytać.

Jesteśmy gotowi zająć się również tymi najbardziej zawiłymi kwestiami.

1) Czy korzystniejszy dla mnie jest ryczałt, czy faktyczne wydatki?

Standardowo obowiązuje zasada, że jeśli Twoje zakładane lub faktyczne wydatki nie osiągają wysokości określonej w par. 7 Ustawy o podatkach dochodowych (patrz niżej) ryczałt przy przychodach do 1 mln CZK jest korzystniejszy. W istocie można powiedzieć, że to dotyczy osób niebędących płatnikami VAT. W ramach pakietu podatkowego, który wszedł w życie 1.07.2017 r., wstecznie z ważnością od 1.01.2017 r., dla osób samodzielnie zarobkowo czynnych z ryczałtem  przywrócono ulgę prorodzinną i zniżkę na żonę (męża), jednocześnie ograniczono jednak zryczałtowane koszty. Limit dochodów, od których obliczane są maksymalne wydatki, zmniejsza się o 50% do 1 miliona koron. Stawka ryczałtowa może być również wykorzystana przy wyższych przychodach, ale można będzie zastosować wydatki wynikające z limitu dochodów.

Dokładnie są to następujące pułapy:

  • w 80% ryczałtów można zastosować wydatki maksymalnie do kwoty 800 tys. CZK
  • w 60% ryczałtów można zastosować wydatki maksymalnie do kwoty 600 tys. CZK
  • w 40% ryczałtów można zastosować wydatki maksymalnie do kwoty 400 tys. CZK
  • w 30% ryczałtów można zastosować wydatki maksymalnie do kwoty 300 tys. CZK

Przedsiębiorca z niższymi przychodami, który chce zastosować ulgę lub zniżkę na małżonka, może to zrobić już za rok obrachunkowy 2017. W skład ustawy wchodzi również postanowienie przejściowe, na podstawie którego przedsiębiorcy za okres obrachunkowy 2017 mogą wybrać, czy skorzystają z nowelizacji (niższy pułap wydatków i zwrot ulgi i zniżki), czy istniejące prawo (wyższe pułapy i bez ulg i zniżek).