Wynagrodzenia, kadry i płace

Usługi obejmują pełne sporządzanie wynagrodzeń i agendę wynagrodzeń, w tym powiązane formularze, rejestracje i wyrejestrowanie do instytucji ubezpieczenia zdrowotnego oraz rejonowej administracji zabezpieczenia społecznego. Problematyka personalna to nie tylko pracownicy i ich wynagrodzenia, to skomplikowana procedura, która traktuje pracownika jako jednostkę z różnymi postaciami etatów, jednostkę z prawem do wynagrodzenia, urlopem czy niezdolną do pracy, jednostkę, przy analizie której należy obliczyć podatek, składki społeczne i zdrowotne.

W ramach usług w zakresie wynagrodzeń, kadr i płac oferujemy:

  1. obsługę wynagrodzeń
  2. miesięczne i roczne zestawienia da urzędów, w tym roczne księgowanie wynagrodzeń, sporządzanie listów ewidencyjnych ubezpieczenia emerytalnego i innych potwierdzeń
  3. sporządzanie i kontrolę umów o pracę
  4. ewidencję zmian i zakończenia stosunków pracy, sporządzanie deklaracji zaliczek, potwierdzeń do urzędu pracy, wystawianie potwierdzeń o opodatkowanych dochodach i innych niezbędnych dokumentów
  5. prowadzenie osobistych kart pracowników

Jak obliczyć wynagrodzenie netto?

Do obliczenia wynagrodzenia netto należy znać kilka podstawowych wartości. Przede wszystkim swoje wynagrodzenie brutto (podstawowe wynagrodzenie + dopłaty + nagrody + kompensację wynagrodzenia i inne świadczeni), liczbę dzieci (liczbę dzieci z niepełnosprawnością/ciężką niepełnosprawnością), zniżki podatkowe i zasiłki (jeśli masz do nich prawo). Jeśli posiadasz te informacje, możesz obliczyć wynagrodzenie netto.

Z niniejszym kalkulatorem wynagrodzeń obliczenie wynagrodzenia netto to pestka. Wystarczy wypełnić odpowiednie pola i nacisnąć przycisk OBLICZ. W kilka sekund dowiesz się, o ile CZK będziesz co miesiąc bogatszy.